La D de Dior

La D de Dior系列生动呈现了Dior珠宝工艺的精魂,展现出品牌的创造力,组合不同色彩和材质的技能,以及瑞士钟表制造工艺。

27 件商品