Dior Signature

DIOR SIGNATURE 眼镜系列匠心呈现方形、蝴蝶形、圆形及飞行员款式的多变造型。 镜腿设计从品牌经典元素中汲取灵感,巧妙点缀“CHRISTIAN DIOR”品牌标识。新款 DIOR 经典单品。

2 件商品

探索 DIOR SIGNATURE 太阳眼镜

点击或扫描下方的二维码,通过增强现实功能试戴 DIOR SIGNATURE 太阳眼镜。