Dior Grand Bal plissé soleil ø直径36 毫米,"Dior inversé 11 1/2"自动上链机械机芯

抛光玫瑰金表链,金字塔状链环,玫瑰金折叠表扣。

编号 : CD153B70M001_0000

最近浏览