DIOR AND SHAWN 卡夹 珊瑚红粒面牛皮革

编号: 2PUCH001YZS_H30E

这款 DIOR AND SHAWN 卡夹由金·琼斯和 Shawn Stussy 携手打造,采用奢华珊瑚红粒面牛皮革精心制作。这款双面卡夹正面饰以全新绿色 DIOR AND SHAWN 标志,内部采用浮雕同款标志装饰。前后双卡槽设计,顶部开口,适合储存卡片和个人物品。这款时尚的卡夹可轻松放入牛仔裤的后侧口袋。

  • 珊瑚红粒面牛皮革
  • 绿色印花 DIOR AND SHAWN 标志
  • 内部饰有浮雕 DIOR AND SHAWN 标志
  • 正面 2 个卡槽
  • 背面 2 个卡槽
  • 顶部 1 个卡槽
  • 尺寸:10 厘米 x 7.5 厘米
  • 意大利制造

备有其他选择

更多推荐