Dior迪奥五色眼影设计师系列 彩妆师的眼影“指南”

aria_selectAColor
Image swatch product Dior迪奥五色眼影设计师系列
Image swatch product Dior迪奥五色眼影设计师系列
Image swatch product Dior迪奥五色眼影设计师系列
Image swatch product Dior迪奥五色眼影设计师系列
Image swatch product Dior迪奥五色眼影设计师系列
Image swatch product Dior迪奥五色眼影设计师系列
aria_selectAColor

灵感源自后台专业彩妆技艺与质地,Dior迪奥五色眼影设计师系列呈献轻松的5步眼妆指南(打底色,两款眼影色,提亮色与眼线膏),以衬托理想的美眸轮廓与色彩层次。

更多推荐