Dior迪奥多效校色美妍棒 持妆、修色、遮瑕 一步完成

aria_selectAColor
Image swatch product Dior迪奥多效校色美妍棒
Image swatch product Dior迪奥多效校色美妍棒
Image swatch product Dior迪奥多效校色美妍棒
Image swatch product Dior迪奥多效校色美妍棒
aria_selectAColor

灵感源自后台彩妆技艺,Dior迪奥呈献首款多重校色遮瑕产品:1支美妆棒,2种质地,适用于3个不同部位,4款专业色彩。可精准修饰面部、眼周和唇部的肤色瑕疵。

更多推荐