ULTRA MATTE系列

本季标志性的Lady Dior、Saddle和Diorama手袋优雅点缀Ultra Matte黑色饰面。 手袋以当代材质精心制作,演绎经典,独具一格。